Srbija

TOPIGS Danubia kft.

Prof. d-r Vlado Vuković (Srpski/Engleski)

Specialista za odgajivanje svinja

  • Adresa: Fakultet za poljoprivredne nauke i hranu - Skoplje
    • Bul. Aleksandar Makedonski bb.
    • 1000 Skopje, Republika Makedonija
  • Mob.: ++389 (0) 70 255 087
  • Tel.: ++389 (0) 2 3115 277 (ext 266)
  • Fax: ++389 (0) 2 3134 310
  • E-mail: vladov@topigs.hu

Simon Gyula Ügyvezető Igazgató (Madjarski/Engleski)

 

Nucleus Center DOO - Distributor za Republiku Srbiju

Dr. Boris Radović (Srpski / Engleski)

 

Hollo Farm - Distributor za Republiku Srbiju

Holló Ronald

© 2012 TOPIGS. Minden jog fenntartva.